Bestyrelsen

Formand: Mette Riva

Næstormand: Lotte Barkholt

Kasserer: Servane Lepage Charlot

Medlemmer: Ronny Steffen

Bente Korsbæk

Revisor:

Niels Pedersen